VNEID

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Bạn có thể thực hiện kích hoạt tài khoản từ các màn hình như minh họa dưới đây:

anh tin bai

 
anh tin bai

Để kích hoạt tài khoản, ở màn hình đầu tiên, bạn cần nhập đầy đủ, chính xác, thông tin:

1 Số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân của bạn

2 Số điện thoại bạn đã đăng ký tài khoản ứng dụng VNeID

2 Nhấn nút Gửi yêu cầu sau khi đã nhập các thông tin trên


 
anh tin bai

Tiếp theo, bạn hãy nhập mã OTP để xác thực. Mã OTP được gửi đến số điện thoại của bạn qua tin nhắn SMS.

Sau khi mã OTP được xác thực đúng thì sẽ đến bước thiết lập mật khẩu. Mật khẩu được yêu cầu với 8 đến 20 ký tự bao gồm chữ số, chữ viết hoa, chữ viết thường, ký tự đặc biệt

 
anh tin bai

 
anh tin bai

Tiếp theo là bước thiết lập passcode. Mã passcode là một loại mã bảo mật, được sử dụng để xác thực khi bạn sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng VNeID. Mã passcode được quy định gồm 6 ký tự số từ 0 đến 9


 
anh tin bai

Cuối cùng bạn đến bước thiết lập các câu hỏi bảo mật. Câu hỏi bảo mật được sử dụng trong một số trường hợp để xác minh danh tính của bạn.

Bạn hãy chọn lần lượt từng câu hỏi và điền câu trả lời, bạn hãy ghi nhớ câu trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi để có thể sử dụng trong các trường hợp cần thiết theo yêu cầu bảo mật của ứng dụng. Thống báo xuất hiện, khi bạn kích hoạt thiết bị thành công.

anh tin bai
Chúc mừng bạn, đến đây, bạn đã hoàn thành toàn bộ các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Từ đây, bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng để trải nghiệm các chức năng, tính năng, cũng như các dịch vụ của ứng dụng VNeID.

 


Bạn có thể thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử từ các màn hình như minh họa dưới đây:

anh tin bai

Bạn có thể thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử từ các màn hình như minh họa dưới đây:

anh tin bai
anh tin bai


Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0