Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính được triển khai tại bộ phận một cửa cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
TTĐT - Sáng 18-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại hội nghị, TS. Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ trình bày nội dung về danh mục nhiệm vụ mà các Bộ, ngành, địa phương triển khai theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó nội dung thực hiện số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính được triển khai tại bộ phận một cửa cấp Bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, cấp huyện từ ngày 01/12/2022, cấp xã từ ngày 01/6/2023.

anh tin bai

Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Bình Dương

Về tiến độ và kết quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, trong tháng 5/2022, các Bộ, ngành tập trung hoàn thành tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ (21/25 dịch vụ công) theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Quyết định số 468/QĐ-TTg và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia để tự động điền thông tin, chia sẻ tài liệu đã số hoá hoặc là kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị khác. Các Bộ tích hợp đầy đủ thông tin về việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ cho các địa phương quản lý, giám sát, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công này trên địa bàn tỉnh, thành phố…

Tại buổi tập huấn, đại biểu cũng được các chuyên gia công nghệ thông tin hướng dẫn cách kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngày 6/01/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0