Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (CĐS) sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS của tỉnh và các quy định hiện hành hoàn thành ban hành kế hoạch, đề án ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS, đảm bảo việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng đúng nội dung, đúng tính chất nguồn kinh phí, đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả theo lộ trình hàng năm, giai đoạn.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và triển khai các nhiệm vụ CĐS cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đấu thầu. Trong đó, cần lưu ý tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò dẫn dắt của người đứng đầu về CĐS; xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị quan trọng để thường xuyên đôn đốc việc thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm trong các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS cần theo nguyên tắc "có người làm, có người giám sát độc lập, thực hiện việc kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và đến khâu quyết toán". Dự toán phải được tính đúng, tính đủ, đúng quy định, định mức và đơn giá của nhà nước, phù hợp với thị trường; tuân thủ các quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch. Việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án cần tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan liên quan; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng chéo. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định các nhiệm vụ, chương trình, dự án công nghệ thông tin và CĐS; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm, cản trở việc quản lý, thực hiện, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và CĐS.

Song song đó, chỉ đạo Ban biên tập Cổng, Trang thông tin điện tử thường xuyên cập nhật, giới thiệu trên Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình các mô hình, cách làm hay, hiệu quả; các thiết kế điển hình, thông dụng về công nghệ thông tin, CĐS được Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu, cập nhật tại địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn/ để trao đổi, học hỏi, tham khảo, áp dụng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm góp phần tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, CĐS bảo đảm hiệu quả, khoa học.

Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS, công tác quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước, công tác định mức, đơn giá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin...; coi tiêu chí tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS là tiêu chí xếp hạng về Chỉ số CĐS và cải cách hành chính trong lĩnh vực CĐS.

Văn bản: 1973-vx.signed.pdf


Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0