Phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
TTĐT - Ngày 02/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triến kinh tế xã hội; hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Yêu cầu đặt ra là phải triển khai quyết liệt "Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số" và "Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số"; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bên để triển khai Kế hoạch: Các cơ quan, đơn vị thuộc BộTTTT, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp phát triển Nền tảng địa chỉ số và các doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số. Đồng thời qua đó cũng làm tốt công tác truyền thông, thông tin về Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đổi ngoại, nền tảng số, mạng xã hội.

Nội dung triển khai bao gồm xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; triển khai thúc đẩy sử dụng các nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; công bố đánh giá, công nhận và công bố đạt yêu cầu Nền tảng địa chỉ số quốc gia…

Bộ TTTT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với Bưu điện Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch này. Giao Sở TTTTchủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch này xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia tại địa phương; chủ động chủ trì hoặc phối hợp với doanh nghiệp phát triển nền tảng địa chỉ số và doanh nghiệp nền tảng bản đồ số để thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch. Ưu tiên bố trí nguồn lực tại địa phương để tổ chức triển khai Kế hoạch; xây dựng phương án thông báo địa chỉ số cho chủ địa chỉ hoặc người đang khai thác, sử dụng địa chỉ; chủ động thiết kế mẫu biển địa chỉ số phù hợp đặc thù tại địa phương trên cơ sở mẫu chung do Bộ TTTTquy định hoặc sử dụng mẫu do Bộ TTTT quy định để hướng dẫn cho chủ địa chỉ hoặc người đang khai thác, sử dụng địa chỉ tự gắn biển địa chỉ số theo nhu cầu. Tùy theo nhu cầu quản lý, khai thác tại địa phương, chủ trì, phối hợp doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phát triển nền tảng địa chỉ số, doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số thu thập, cập nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dụng các bản đồ số chuyên ngành.

 Địa chỉ số là tập hợp thông tin nhằm xác định vị trí, tọa độ của một địa danh hoặc một đối tượng bất kỳ gắn liền với đất. Đối tượng được gán địa chỉ số (gọi tắt là đối tượng) là nhà ở, trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng, địa danh hoặc bất cứ cấu trúc vật lý gắn liền với đất nào cần xác định vị trí để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân, doanh nghiệp, nhà nước và toàn xã hội. Mã địa chỉ số được biểu diễn dưới dạng ký tự số, dễ nhớ, dễ sử dụng, đảm bảo tính duy nhất và có thể thay thế địa chỉ hành chính (nếu cần).

Quyết định: 392_qd-btttt_907718.pdfThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0